Hakkımızda

Gümrük ve Ticaret Bakanlığında (eski adıyla Gümrük ve Tekel Bakanlığı) gümrük muayene memuru (gümrük uzmanı) olarak 25 yılı bulan kamu görevinden emekli olan Avukat İbrahim EKER tarafından kurulan EKER HUKUK BÜROSU 2000 yılından bu yana ağırlıklı olarak Gümrük Hukuku’na ilişkin uyuşmazlıkların yargı sürecinde çözümlenmesinde faaliyette bulunmaktadır. Bu çerçevede Vergi Davaları, İdari Davalar ve Dış Ticari Ceza Davalarında avukatlık mesleğinin gerektirdiği sorumluluk, özen ve liyakatle müvekkillerine en iyi avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Aynı zamanda başta İstanbul Ticaret Mahkemeleri olmak üzere ilgili Hukuk ve Ceza Mahkemelerinin re’sen talebi üzerine Gümrük Hukukçusu olarak Resmi Bilirkişilik hizmeti de verilmektedir.

Av. İbrahim EKER gümrük müşavirliği yapma yetkisine sahip olup ayrıca çeşitli alanlarda da sertifika sahibidir.

EKER HUKUK BÜROSU’ na katılan Avukat Erdinç EKER, Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümünde, Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı ağırlıklı olarak almıştır. Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. CMK kapsamında Uzlaştırma Eğitimini alıp sınavında da başarılı olduktan sonra Ceza Hukuku yargılamasında Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına akredite olarak resmi Uzlaştırmacı sicilini almıştır. Daha önce edindiği İş Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku ve İcra - İflas Hukuku’na ilişkin dava tecrübeleriyle hukuk bürosunun çalışma alanı bu yönde de gelişmiştir. İstanbul Barosunun CMK Eğitim Semineri, İş Hukuku Eğitim Semineri, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Amerikan Ceza Hukuku’na ilişkin semineri ve TÜRAVAK ve İstanbul Barosu'nun ortaklaşa düzenlediği Fikri ve Sınai Haklar programlarına katılım nedeniyle aldığı eğitim sertifikaları bulunmaktadır.


İlgi alanlarındaki oluşan mevzuat değişikliği, basılı yayın ve elektronik yayın abonelikleri ile disiplinli bir şekilde takip edilmekte ayrıca gerekli eğitim seminerleri, paneller, forumlar ve konferanslar takip edilerek arzulanan en iyi hizmet sonuç odaklı olarak sunulmaktadır.