Faaliyet Alanlarımız

  • Gümrük Hukuku ( GTİP Uyuşmazlıkları , Gümrük Koruma ve Gözetim Belgesi İhtilafları , 6183 S Amme Alacakları Kanunu, Kambiyo , İthalat ve İhracat Rejimleri İhtilafları , TIR - Lojistik İhtilafları )
  • Gümrük Vergi Hukuku
  • İdare Hukuku
  • Medeni Hukuk
  • Ceza Hukuku
  • İş Hukuku
  • İcra ve İflas Hukuku
  • Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru
  • Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku